سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا جهانی لیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش سیستمهای اطلاعاتی مدیریت MIS
زهرا حسن دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی

چکیده:

سیستم اطلاعات جغرافیایی یکی ازابزارهای پشتیبانی از تصمیم گیری ها در بخشهای دولتی و خصوصی است و با توسعه و رشد دانش رایانه و برنامه نویسی و نیز فناوری اطلاعات روز به روز نقش چشمگیرتری درحمایت از فعالیت های سازمانی به خود می گیرد سیستم اطلاعات جغرافیایی دردهه ۸۰ جهت کمک به بخشهای دولتی به وجود آمد ولی به مرور استفاده از آن در سازمان های تجاری نیز گسترش یافت. دراین مقاله برآنیم تا با نگاهی ادبیات مربوط به این سیستم به بررسی برخی از مزایای استفاده از آن در حوزه های مدیریت شهری همچون محیط زیست حمل و نقل و ترافیک کسب وکارهای شهری مدیریت بحران و مدیریت وقوع جرم بپردازیم و در نهایت مروری برسابقه استفاده از این سیستم در ایران داشته باشیم.