سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

امیر بهبهانی نیا – کارشناس ارشد مدیریت شهری

چکیده:

فن آوری های جدید باید بتواند بینش مسئولان را درباره پیامدهای تصمیمات مربوط به حمل و نقل شهری، آلودگی هوا، ایمنی جاده ها، توسعه شهری و دیگر زمینه ها در حوزه مدیریت شهری در سطح ملی ،منطقه ای و محلی گسترش دهد. در این میان سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) با توجه به نیازمندی های موجود در مدیریت شهری، مجموعه علوم کامپیوتری را در باره زمینه های عنوان شده فوق در اختیار دست اندرکاران و برنامه ریزان قرار می دهد. روشن ساختن اهداف GIS و کاربرد های آن در مدیرت شهری، توسعه شهری، توسعه حمل و نقل، ایمنی جاده ها و مساله آلودگی هوا در شهر تهران و پیشرفتهای مربوط به سخت افزار و نرم افزار در این زمینه ها محور های مورد بحث در مقاله حاضر است.