سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن ذوقی – استادیار -مهندسی عمران -حمل و نقل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمدعلی نادم نالکیاشری – دانشجوی کارشناسی ارشد – راه و ترابری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
سمیه آقاجانی شهریور – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری

چکیده:

با توجه به افزایش روز افزون تصادفات در کشور ایران و کمبود داده های اطلاعاتی پیرامون تصادفات این مقاله سعی بر جمع آوری و نتیجه گیری از داده های اطلاعاتی جمع آوری شده برای ارزیابی خطر تصادفات دارد.این مقاله میزان و نرخ تصادفات را در راه ها و بزرگراه ها و امکان ارزیابی خطر مربوط به وقوع تصادفاتی که بر پایه فاکتورهایی که در وقوع تصادفات نقش دارند را تجزیه و تحلیل می کند. اصطلاح خطر وقوع تصادف از احتمال وقوع تصادف و اثرات آن بدست آمده است. نتایج بدست آمده بوسیله ی مثالی که از داده های آماری میزان و نرخ تصادفات در کشور جمهوری اسلامی ایران مابین سالهای ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۲ بدست آمده، نشان داده شده است.این مقاله خلاصه ای از روش ارزیابی میزان تصادفات با استفاده از خطر وقوع تصادف را فراهم می نماید