سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه هندیجانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمد کاردان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در محیط آموزش الکترونیکی راه مستقیمی برای شناخت افراد خبره در زمینه مشخص وجود ندارد. و معمولا از راههای مانند تحلیل شبکه های اجتماعی استفاده می شود. اما برای شناخت افراد خبره در محیطهای آموزش الکترونیکی به دلیل وجود مشکلاتی چون مبهم بودن میزان اعتماد به پاسخهای افراددیگر نداشتن وقت کافی برای خواندن کلیه مباحثات ، و معلوم نبودن مخاطب برای پرسش نمی توان از این روش ها بصورت دائمی بهره برد دراین مقاله سعی شده است برای رفع مشکلا ت موجود از نقشه های مفهومی برای شناخت افراد خبره و حوزه مهارت انها استفاده شود. نقشه های مفهومی نمایش ارتباط معنادار مفاهیم می باشند. ۴۰ نفر از دانشجویان در ازمایشها شرکت کرده اند نحوه انجام کار نرم افزار پیاده سازی شده ارزیابی و نتایج مباحثات کاستی ها و پیشنهاد کارهای اتی شرح داده شدها ند. نواوری کار علاوه بر کاربرد در ارائه مدلهای ترکیبی متدولوژی تحقیقاتی ارائه چارچوب طرح ازمون و پارامترهای ارزیابی نقشه ها می باشد.