سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

بهروز فتحی –

چکیده:

مدیریت امدادونجات درهنگام آماده سازی برای حوادث و بحران حین و بعد از حوادث و بحران می بایست وظایف و ماموریت هایی را انجام دهد این وظایف و ماموریت ها درنگاه موجود به دودسته عمده شامل عملیات و پشتیبانی عملیات تقسیم گردیده است این مقاله براساس پروژه سیستم انبارهای امدادی و حسابدار یانبار درسطح جمعیت هلال احمر شکل گرفته است ودرحال حاضر در دو بخش ارایه گردیده است با توجه به لزوم شناخت کل پیکره امداونجات بعنوان یک واحد و بعد از پرداختن به جنبه انبارداری و نگهداری اقلام و حسابداری انبار لازم آمد ابتدا به این مهم پرداخته و دربخشهای سوم و چهارم که درفرصت های دیگر ارایه خواهد شد به موضوع انبارداری نوین و پیاده سازی آن درانبارهای امدادی جمعیت هلال احمر که به جرات م یتوان گفت بزرگترین پروژه درنوع خود درکشور بوده پرداخته شود. دراین بخش هدف علاوه برپرداختن به مباحثی از جمله استفاده از تکنولوژی اطلاعات درعملیات و پشتیبانی عملیات امدادونجات به بازنمودن افق تازه ای درمبحث پشتیبانی عملیات تحت عنوان پشتیبانی خدمات امدادونجات می پردازد دراین مقاله سعی درارایه این مباحث خواهد شد