سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدجواد آمیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی
حمیدرضا عسگری – استادیار گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه علوم کشاورزی

چکیده:

امروزه توسعه بخش کشاورزی بخصوص در کشورهای جهان سوم یک نیاز و اولویت اصلی برای تامین معیشت ساکنین آن مناطق به شمار می رود البته این روند رو به رشد نباید منابع طبیعی را به مخاطره اندازد رشد و توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی هدفی است که ممکن است در کشورهای مخلتف با یکدیگر متفاوت باشد دستیابی به این اهداف اغلب با شرایط فرهنگی اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی هر منطقه ارتباط دارد یکی از سیستمهایکارا و موثر در جهت نیل به هدف مذکور سیستم آگروفارستری است که به جهات مختلف می تواند به کشاورز محیط خاک و پوشش گیاهی کمک شایانینماید آگروفارستری عبارتست از هر نوع سیستم استفاده پایدار از زمین که از طریق کاشت تلفیقی گونه های درختی و زراعی در یک ناحیه مشخص و با اعمال مدیریتهای خاص که می تواند هم بصورت همزمان و هم بصورت متناوب صورت گیرد ایجاد گردد.