سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا دهقانی محمودآبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر
محمدجواد رضاییبیداخویدی – موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی یزد
محمدحسین دهقانپورفراشاه – موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی یزد
علی محمد لطیف – استادیار دانشگاه یزد

چکیده:

در عصر حاضر را باید تلفیقی از ارتباطات و اطلاعات دانست. عصری که در آن بشر نسبت به زمان های گذشته نیاز به اطلاعات وبرقراری ارتباط برای کسب اطلاعات مورد نیاز دارد. با پیشرفت فناوری و توانایی دسترسی به اینترنت، افراد در هر جا که قرار داشته باشندمی توانند به راحتی به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند. بدون تردید می توان گفت بیشترین تأثیر ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات،در محیط های آموزشی بوده است. چرا که منجر به سوق محیط های آموزشی به سمت مجازی شدن، شده است. در این مقاله راه کاری جهت جلوگیری از مهاجرت عشایر به شهر ارائه گردیده است و هم چنین نقش این راه کار در نظام اداری مورد بررسی قرار گرفته است