سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

معصومه علیزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
رضا پاشایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

چکیده:

درهر روش ابیاری چه نوین و چه سنتی زمان آبیاری مزارع از اهمیت ویژه ای برخوردار است هرساله به دلیل کم ابی یا آبیاری زیاد که هر دو ناشی از غفلت کشاورزان و نااگاهی آنها ا زمیزان رطوبت مورد نیاز برای رشد گیاه است بسیاری از محصولات از بین می روند و منابع آبی و انسانی زیادی به هدر می رود و دلیل عمده این مشکل کاهش رطوبت خاک و نرسیدن آب به موقع به محصول است از این رو در صدد برآمدیم طرحی ارائه کنیم که هم در مصرف آب برق انرژی نیروی انسانی و زمان صرفه جویی کنیم و همچنین توسط سنسور رطوبت خاک مزارع را تخمین زدهو با کنترل هوشمند آبیاری فقط در مواقع مورد نیاز مزارع را آبیاری کنیم.