سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

چیترا دادخواه –
اندیشه سلیمی نژاد –

چکیده:

در محیط تجاری ناپایدار و نا مطمئن امروزی مدیران مالی و حسابداری بسبب تغییرات عوامل محیطی داخلی وخارجی همواره باید تصمیمات مهمی را اتخاذ نمایند که این تصمیمات در تعیین میزان کیفیت عملکرد مالی بسیار تأثیرگذارند. حتی وجود تغییرات بسیار معمولی آنها را با مسائلی همچون قیمتهای بالاتر کالاها و خدمات، کاهش حاشیه سود ناخالص، کاهش سهم بازار، افزایش میزان موجودیهای کالا و دریافتنی ها، اضافه شدن هزینه های توزیع، و غیره مواجه میسازد. بدلیل اینکه بسیاری از تصمیمات با استفاده از تکنیکهای سیستمهای اطلاعاتی سنتی به جستجوی راه حلها منجرنمی شوند، لذا لزوم یک راه و مسیر جدید که دانش یا تخصص را در یک محیط کامپیوتری وارد کرده و جا دهد کاملاً احساس می شود. از این رو هدف این مقاله، طراحی سیستمی خبره جهت کمک به تصمیم گیریهای مالی شرکتها می باشد. سیستم طراحی شده به نامEXpert EVALuation FINance) Ex-eval-fin قادر است با توجه به مقدار نسبتهای مالیشرکت های مورد مشاوره عملکرد مالی آنان رااز نظر کیفی ارزیابی نماید. دانش ارزیابی سیستمEx-eval-fin بر اساس مقدار متوسط صنعت و مقادیر مینییمم و ماکزیمم مربوط به هر نسبت مالی و برای شرکت درخواستی در صنعت انجام می گیرد. کلیه دانش های مورد نیاز جهت ارزیابی از کارشناسان مالی کسب شده و با استفاده از استنتاج رو به عقب و منطق فازی سیستم Ex-eval-fin به ارزیابی عملکرد آن شرکت می پردازد.