سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جعفر طهمورث نژاد – هیات علمی دانشگاه صنعتی ارومیه
پرویز قربان زاده –
پیمان مشهدی کشتیبان –

چکیده:

این مقاله یک سیستم جدید را برای کنترل بیماران از راه دور پیشنهاد می کند این سیستم برای استفاده سیار است و به پزشک این امکان را میدهد که وضعیت بیمار را از راه دور کنترل کند وضعیت بیمار توسط چندین حسگر بی سیم مخصوص اندازه گیری شده و مقادیر دریک پایگاه داده محلی ذخیره می شوند تمام مقادیر جدیدی که پایگاه داده محلی ذخیره می شوند بصورت مرتب به سرور پزشک ارسال می شود و به فرم گرافیکی نمایش داده می شوند تحلیل داده ای اضافی برای استخراج اطلاعات پیچیده مرتبط با سلامتی بیمار انجام می شوند درصورتی که برخی از پارامترهای کنترل شده بیمار از محدوده نرمال تجاوز کنند چندین هشدار تولید می شود منافع این سیستم نظارت پیوسته بربیماران حتی در شرایطی که تحت درمان سیار می باشند هست