سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی مددی – استادیاردانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس تفرش
مسعود شفیعی – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین مقاله نوع جدیدی از سیستمهای کنترل یادگیر تکرار شونده با عنوان سیستمهای کنترل یادگیرتکرار شونده تطبیقی ارایه می شود روش ارایه شده قادراست فرایندهای تکراری با پارامترهای نامعلوم را کنترل کند بطوریکه با افزایش تعداد تکرارها فاصله بین خروجی فرایند ازمسیر مطلوب داده شده ای کاهش یافته و بالاخره به صفر برسد با استفاده از تکنیک لیاپانوف همگرایی روش پیشنهادی به اثبات می رسید همچنین با انجام شبیه سازی کامپیوتری توانایی این نوع جدید از سیستم های کنترل یادگیر تکرار شونده به تصویر کشیده می شود.