سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شورش احمدی خطیر – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- سازه دانشگاه علوم و تحقیقات اراک
محسن بزرگ نسب – استادیار دانشگاه مازندران

چکیده:

برای اجرای عمل پایش نیاز به اطلاعات کاملی از سازه نیست و با تعداد محدودی از اطلاعات استخراج شده ،میتوان عمل تشخیص و تعیین خرابی را انجام داد. در این مقاله نسل جدیدی از سیستم های پایش سلامتی سازه هاStructural Health Monitoring Systems-SHMS برای استفاده درسازههای جدید و بزرگ با تمرکز بر توجه به مسائل طراحی، ایمنی کاربران و بهینه سازی روند نگهداری این سیستم معرفی شده است. به منظور بهره گیری بیشتر و مناسبتر از سرمایه گذاری درSHMS اعمال یک فلسفه طراحی با تمرکز بر مساله بهینه کردن شکل سیستم ضروری است. این کار فقط با نصب اجزاء مشخص و با هدف قابلیت دسترسی ۱۰۰% سیستم و ایجاد تماس ساده و مستقیم با کاربر میسر خواهد بود که هر گونه هشدار و اطلاعاتی را در مورد هر جزء از سازه دریافت، آماده سازی و پردازش می کند. از این سیستم ها اکنون بعنوان یک ابزار یکپارچه و توانمند در بهره برداری و نگهداری سازهها بر پایه مدلهای به روز رسانی عمر سرویس، برنامه ریزی نگهداری و تخصیصبودجه های تعمیراتی استفاده می شود. به منظور ارزیابی عملکرد ساز هها بررسی وضعیت موجود غالباً ضروری است . این اطلاعات را تنها میتوان ازطریق بازبینی اصولیو منظم گزارش های بهر ه برداری، جزئیات ساخت و طراحی اصلی ساز ه به دست آورد. اگرچه این حقیقت وجود دارد که بسیاری از ساز ه ها از نقطه نظر دوام در طی زمان آسیب دیده، که شدت آن متأثر از فاکتورهای متعددی میباشد. بنابراین علاوه بر در نظر گرفتن مفاهیم عمر مفید و طراحی دوام این سازه ها، پایش سازههای بتنیشامل برنامه ریزی جهت نگهداری در دوران بهره برداری، بازرسی های پریودیک و متناوب و جلوگیری به موقع توسعه خرابی ها از مهمترین عوامل افزایش عمر مفید سازه های بتنی میباشد.فقط با تمرکز بر روی هدف مورد نظر در این مقاله، یعنی بهینه سازی نگهداری، میتوان سرمایه گذاریSHMS را با افزایش ایمنی کاربر و صرفه جوئی در نگهداری از سازه ساماندهی و اقتصادی نمود.