سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رضا ابراهیم آتانی – دانشگاه گیلان عضو هیئت علمی
یوسف یحیی پور – دانشگاه گیلان دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

این مقاله متمرکز برسیستمهای هوش تجاری و کاربردهای آن است ابتدا هوش تجاری به عنوان یک دارایی مهم و راهبردی برای موفقیت شرکت معرفی شدها ست سپس بعضی مشخصه های سیستم هوش تجاری مورد بحث قرارگرفته و معماری آنها توضیح داده شده و سودمندی به کارگیری چنین سیستمهایی درشرکت برجسته شده است همچنین درادامه رویکردی برای ساخت و اجرای سیستمهای هوش تجاری درچهاربعد تجاری کارکردی تکنولوژیکی مورد بررسی قرارگرفته است و به چند نمونه از کاربردهای هوش تجاری مختصرا اشاره شده است.