سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین عزیزی علی آبادی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز
محمد لغوی – دانشیار بخش مکانیک دانشگاه شیراز

چکیده:

هدایت ماشین های کشاورزی برای انجام اعمالی مانند خاک ورزی، کاشت داشت و برداشت علاوه بر حساسیت خستگی زیادی نیز برای راننده دارد راننده علاوه بر قرار دادن ماشین در مسیر دلخواه باید برکار ادوات نیز نظارت داشته باشد بزرگ بودن عرض کار ادوات جدید و همچنین کمبود دید راننده در شب عملا راننده را از نظارت دقیق برکار ادوات ناتوان می کند سیستم هدایت اتوماتیک به معنی حذف کامل راننده نیست بلکه راننده برای تصمیم گیری درمواقع خطر هدایت وسیله درهنگام از کارافتادن سیستم تصمیم گیری و هدایت وسیله هنگام بروز مشکلات غیرقابل پیش بینی مانند برخورد وسیله با موانع غیرثابت عبور انسان ها و حیوانات در مزرعه و … باید حضور داشته باشد درسیستم هدایت اتوماتیک جدید از امکانات GPS و ماشین دید machine vision بطور همزمان استفاده می شود این سیستم هربار ادوات کشاورزی را در مسیر دلخواه قرار داده و هدایت می کند همچنین ماشین می تواند بصورت کاملا مستقل و بدون دخالت راننده در انتهای زمین دوربزند و مسیر جدید را شروع کند دقت این روش در حد سانتیمتر است.