سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سپهر گنجه ای – فوق دکترای راه و ساختمان، مشاور عالی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن دبیر

چکیده:

خانه های با قاب بندی سبک چوبی و یا فولاد سردنورد، دیافراگم سقف و دیوارهای برشی، سیستم متداول در کشورهای صنعتی دنیا نظیرایالات متحده آمریکا، استرالیا، کانادا، اروپای شمالی و ژاپن م یباشد. کاربرد این نوع ساختما نها به عنوان سیستم های سازه ای مستقل، امروزه درساختمان های مسکونی میان مرتبه، ساختمان های تجاری و سال نهای ورزشی است. چوب یکی از قدیمی ترین مصالح ساختمانی است که انسان با آن آشنایی پیدا کرده و در مناطقی که پوشیده از جنگل بوده از آن برای ساختن خانه های مسکونی استفاده کرده است. در آغاز با تن ههای قطور درختان دیوارهای کلبه را بنا کرده و سقف آن را با شاخ و برگ درختان پوشانیده و گاهی بر روی همه اینها گل می مالیده و گاهی نیز از پوست درختان و یا ورق ههای نازک سنگی بعنوان بام پوش استفاده کرده اس ت . در نیم قرن اخیر صنعت چوب بری، عمل آوری چوب و سیستم های ساختمانی چوبی در کشورهای صنعتی جهان مانند کانادا، ایالات متحده امریکا، استرالیا، روسیه و کشورهای اروپای شمالی از جمله کشورهای اسکاندیناوی پیشرفت فراوانی کرده است به گونه ای که امروز بیش از ۸۵ درصد ساختمانهای مسکونی با ارتفاع شش طبقه به پایین این کشورها دارای سازه چوبی می باشند. محدودیت طبقات خانه های چوبی، بیشتر برای پیشگیری از خطر گسترش آتش سوزی بوده است. نقصان دسترسی به چوب بخصوص در کشورهایی که فاقد جنگل های مناسب می باشند، فولاد سرد نورد جایگزین مناسبی برای چوب گردید و به تدریج جای خود را در سیست م ساختمانی قاب سبک باز نمود. امروزه در حدود ۳ درصد خانه های مسکونی ایالات متحده امریکا با قاب سبک فولاد سرد نورد ساخته م یشوند. در سال های پس از جنگ جهانی دوم که دوران شکوفایی جوامع صنعتی است ، استفاده از سیستم های قاب سبک ساختمانی و دیوار خشک به علت رشد سریع صنایع و نیاز به مسکن ب هسرعت گسترش یافت، به گونه ای که در بیش از ۸۰ درصد ساختمان های مسکونی و تجاری کشور ایالات متحده امریکا و اروپای شمال ی از این سیستم های ساختمانی استفاده می شود . در این مقاله در ضمن شرح اجمالی این سیستم های ساختمانی، الزامات، آیین نامه ها، استانداردهای مرتبط و مورد نیاز برای اجرای صحیح این سیستم ها در کشور زلزله خیز ایران شرح داده شده است