سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ناصر تیموری – کارشناس ارشد عمران مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

درحوزه علوم مهندسی کامپیوتر و ریزپردازنده نقش روزافزونی ایفا میکند این موضوع درهیچ بخشی آشکارتر از زمینه خودرو حمل و نقل و مدیریت ترافیک نیست این مقاله نگاهی به مسائل مربوط به حمل و نقل رایج درشبکه بزرگ راه ها دارد و می کوشد تا نشان بدهد چگونه حمل و نقل هوشمند می تواند بهعنوان یک ابزار برای رسیدگی به آنها و ارتقا راه حلهای قابل اجرا مورد استفاده قرارگیرد همچنین درادامه به تعداد یاز مطالعات موردی واقعی درجهان می پردازد تا فواید سیستمهای حمل و نقل هوشمنددربخش حمل و نقل عمومی و نقش آن درکاهش تصادفات را برجسته نماید.