سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی مهدوی خو – گروه حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان حسابرس اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همد
غلامرضا کرمی – گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

اطلاعات حسابداری ارائه شده توسط سیستمهای مالی نهادهای متولی ارائه خدمات عمومی در فرآیند تصمیمگیری مدیران اجرایی در سطح خرد و کلان موثر بوده و مستقیما برکمیت و کیفیت خدمات و در نهایت بر سطح رضایت جامعه نسبت به خدمات ارائه شده به بخشهای مختلف تاثیر بسزایی دارد. از اینرو، با توجه به تفاوت عمده ویژگیهای عمومی و خصوصی این نهادها از لحاظ ساختار سازمانی، الزامات قانونی، نحوه گزارشگری و ارائه اطلاعات و همچنین سیستمهای اطلاعاتی، مالی وحسابداری نسبت به سایر بخشها، ضروری است جهت برنامه ریزی و بودجه بندی مطلوب در راستای مدیریت بهینه منابع به بررسی و تبیین اهمیت سیستمهای اطلاعاتی، مالی و حسابداری این حوزه پرداخته شود. این مقاله در تلاش است ضمن تشریح این سیستمها در بخش ارائه خدمات عمومی و اشاره به فرآیند ثبت و گزارشگری اطلاعات حسابداری در آن، به نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم گیریهای مدیریت بخش عمومی بپردازد