سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیده سارا فتاحی – عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی طبرستان چالوس
مریم چراغ – عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی طبرستان چالوس

چکیده:

امروزه تغییر و تحولات آنچنان با سرعت به وقوع می پیوندند که برای همگام شدن با آن نیاز به ابزارهایی متناسب با این سرعت است. برخی سازمانها وضع موجود را بهترین می دانند و متوجه نیستند که همهچیز در اطرافشان در حال تغییر است. لذا پس از یک دوره موفقیت با آمدن رقیبان جدید، تغییر ذائقه ها و تغییر زمانه، پله های سقوط و نزول یکی پس از دیگری طی می شود ویا به تعبیر صاحب نظران مسائل اجتماعی وکارشناسان مدیریت ،سیر قهقرایی یا همان کاهش عملکرد سازمان را در بر می گیرد. بنابراین سازمانها باید هوشمندی خود را نشان داده تا بتوانند سیگنالهای تغییرات محیط را تشخیص داده و عکس العمل مناسب نشاندهند. این هوشمندی رقابتی که ملزوم یک سیستم مدون است با تاکید بر جمع آوری هدفمند اطلاعات رقابتی، زمینه ساز تصمیم گیریهای راهبردی است به همین دلیل مزیت بالقوه یک سازمان در برابر رقبای خود، واکنش سریع به تغییراتی تلقی میشود که تنها راه آن مطلع بودن از اطلاعات برای آگاهی از شرایط متغیر است و این کاری است که نشانگر (داشبورد) سازمانی با ارائه تصاویر، نمودار ها و گزارش های جمع آوری شده از داده های پراکنده در سطوح سازمان بخوبی در آن ایفای نقش می کند. دراین مقاله ضمن بررسی مفاهیم سیر قهقرایی سازمان ، هوش سازمانی و داشبورد سازمانی لزوم طراحی داشبورد های مدیریتی مبتنی برO I مورد بررسی قرار گرفته است