سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسام ریاحی اصفهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله ضمن آشنایی کلی در ارتباط با چشم انداز در علوم مدیریتی که ریشه ی نگرش راهبردی هستند، به شناخت این مرحله از فرآیند طراحی شهری پرداخته شده است. در علوم مدیریتی مختلف بر اساس سه گونه آینده مطلوب، محتمل و مطلوب به ایجاد چشم انداز برای سازمان پرداخته شده است. در علم طراحی و برنامه ریزی شهری نخست حالات ابتدایی چشم انداز بررسی شده است که در آن ها طرح واره هایی از تصویر مورد نظر طراح بدون اینکه اشاره دقیقی به ویژگی های آن بشود ارائه می شده است. اما با مطرح شدن نظریات راهبردی در علوم مدیریتی، علم شهرسازی نیز به دنبال آن به تدقیق فرآیند خود و انطباق آن با فرآیند راهبردی پرداخت. در این میان چشم انداز بر اساس تعاریف مختلفی که موجود است، عنوان شده است و ویژگی های مشترک آن ها بر شمرده شده است. چشم انداز در سه حالت بیانیه چشم انداز، فرآیند چشم اندازسازی و برنامه چشم انداز مطرح شده است. انواع مدل های چشم اندازسازی ارائه شده است و نهایتاً نمونه هایی بین المللی از آن ارائه شده است. در نهایت بر اساس اصول ذکر شده چشم انداز برای شهر لواسان به صورت جمعی نگاشته شده است و در ذیل آن یک بیانیه چشم انداز برای طراحی یک خیابان از این شهر ارائه شده است.