سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سارا حمزه لو – دانشجوی دکترای تخصصی معماری،دانشکده هنر و معماری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،ایران
ایرج اعتصام – استاد دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا،دانشگاه تهران،ایران
آزاده شاهچراغی – استادیار دانشکده هنر و معماری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،ایران

چکیده:

ظهور پدیده جهانی شدن، فن آوری اطلاعات و ارتباطات و رایانه تحولاتی را در زمینه های فرهنگی اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی مطرح کرده است که مهم ترین آنها بحران فرهنگی و بحران هویت و معناست. پدیده جهانی شدن با شکستن مرزهای ساختگی و تسخیر جهان موجب ادغام نظام های معنایی، حذف بخش هایی از این نظام ها و در انتها اضافه شدن معناهایی که محصول مدرنیته و جهانی شدن هستند شده است و این نظام های معنایی و هویت بخش را به سمت یکسان سازی با نمونه های مشابه درگوشه و کنار جهان هدایت کرده و موجب گسترش ارزش های عام و جهان شمول براساس فرهنگ جهانی مدرنیته گردیده است.این در حالیست که زمینههای تاریخی، فرهنگی،دینی، اقتصادی، اجتماعی و محیطی از جمله عواملی هستند که در شکلگیری هویت آثار معماری ایران بسیار مؤثر بوده اند اما معماری معاصر ایران در بستری شکل گرفته که از جریانهای مدرنیته، صنعتی شدن و جهانی شدن و گسترش فناوری های جدید به طور مداوم تأثیر پذیرفته است و از گذشته و تاریخ خود جدا شده و دیگر نمایانگر و انعکاس دهندهی هویت ساکنان آنها نیست؛ همچنین به ندرت می توان در آن تلاشی آگاهانه در جهت القای هویت اسلامی و ملی مان دید بلکه بدون آگاهیهای نظری و شناخت دقیق مفاهیم فکری گرایشهای جهانی، روی به تقلیدی کورکورانه و سطحی از معماری غربی آورده است و از آن جایی که برای ایجاد کالبد مناسب ،گام نخست شناخت وضعیتی است که با آن مواجه هستیم ،در این مقاله در قالب پژوهشی توصیفی تحلیلی به تبیین رویکردهای معماری ایران معاصر در برابر پدیده ای به نام جهانی شدن و ظهور فن – آوری اطلاعات و ارتباطات خواهیم پرداخت.