سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی هنر، فرهنگ، تاریخ و تولید فرش دستباف ایران و جهان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسن کریمیان – دانشگاه تهران،باستان شناسی،استادیار و عضو هیات علمی گروه باستان شنا
سیده زهرا ابطحی فروشانی – دانشگاه تهران،باستان شناسی،دانشجوی کارشناسی ارشد
رضا سلمانپور – دانشگاه تهران،باستان شناسی،دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

یکی از مهمترین منابعی که اطلاعاتی از سیر تحول نقوش فرش های دوران تیموری تا دوران صفویه در اختیار قرار می دهد،بررسی نقوش فرش موجود در مینیاتورهای این دوران می باشد.در این نوشتار سعی بر این شده است،تا با بررسی و تحلیل نقوش فرش موجود در نگاره های مکتب هرات به انواع نقوش مورد استفاده در فرشهای دوره تیموری و نیز سیر تحولی آن در این دوره پرداخته شود و انتقال این نقوش ،از شیوه هنری هرات به فرشهای موجود در نگاره های مکتب هنری تبریز در دوره صفویه بررسی شود.در این راستا با بررسی انجام یافته،سه دوره تحولی در نقوش فرشهای دوره تیموری بدست آمد و تداوم برخی از این نقوش در فرشهای دوره صفوی نیز با اثبات رسید.