سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمود صمدی لرگانی – استادیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن مازندران، تنکابن،
حامد آراد –
مریم اکبریان فرد – کارشناس ارشد حسابداری

چکیده:

حاکمیت شرکتی یکی از مولفههای اثربخش برای شرکتها در بدست آوردن فرصتهایی برای مدیریت ریسک و ایجاد ارزش است. تمرکز حاکمیت شرکتی حرکت شرکت از الزمات محض و تطابق با قوانین و استانداردهایمقرر به سمت رویکردهایی اثربخش برای تمام شرکتهای فعال در بازار است. بررسیها نشان می دهد کیفیت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتها اثرگذار است و حاکمیت شرکتی مطلوب یکی از موثرترین محر ک هابرای رشد پایدار و کسب مزیتهای رقابتی در بلند مدت محسوب میشود. در این مقاله مفاهیم و نقش حاکمیت شرکتی را در رسیدن به مزیت های رقابتی مورد بررسی قرار می دهیم