سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا شکری زاده – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

این تحقیق یک نگاه تکاملی براساس سلسله مراتب زمانی به ادبیات توسعه مدیریت استراتژی منابع انسانی SHRM دارد متن این مقاله به هفت رویکرد کلی تقسیم گردیده است که منعکس کننده جهت و گرایش محققان درطی حدود سی سال پزوهش داشته اند می باشد درطول این زمان که این سیرتکامل طی شده است مبانی مفهومی غنی و پرباری توسعه یافته است که نفوذقابل توجهی درزمینه فعالیت های پژوهشی درمنابعه انسانی و مربوط به شاخه مدیریت داشته اند این تحقیق به بررسی این که چگونه مدیریت استراتژیک منابع انسانی SHRM به وضعیت فعلی آن تکامل یافته است می پردازد و به بیان و تفسیربسیاری ازیافته های مهم پرداخته و درمورد چگونگی تکامل آن درآینده بحث می کند.