سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هژیر علی احمدی – دانشگاه گیلان ایران

چکیده:

این مقاله به توسعه ی منطق بیانی برای مقایسه ی گزاره ها می پردازد و گذری دارد برسیرتکاملی آن درابتدا منطق ارسطویی به عنوان پایه ی اولیه درنظر گرفته می شود سپس با اشاره به اشکالات وارد براین منطق به تکمیل آن می پردازیم و پس ازبررسی منطق سه لرزشی و چندارزشی به منطق فازی می رسیم دربخش دوم مقاله ضمن رفع اشکالات وارد برمنطق کلاسیک و بررسی عملگرهای منطق فازی با طرح مثالهایی به بیان کاربردهای این منطق و توانایی های آن نسبت به منطق کلاسیک درحل مسائلی چون بررسی و تحلیل متغیرهای زبانی و غیردقیق انتخاب براساس معیارهای کیفی و نظری و استفاده از شروط کیفی دربررسی ورودیهای دقیق برای بدست آوردن خروجی دقیق می پردازیم درنهایت با یک نتیجه گیری کلی و ارایه منابع استفاده شده مقاله خاتمه می یابد.