سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
محسن نور پور – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
محمد صالح اسفندیاری – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

با توجه به نقش محیط زیست و منابع طبیعی در حیات بشری و افزایش آگاهی بشر به نقش محیط زیست در زندگی، امروزه حمایت وحفاظت از آن بیش از پیش مورد توجه دولتها قرار گرفته است و سیاست جنایی مطلوب دولتها در صدد است تا با بکارگیری اهرم های گوناگون در حفاظت از آن بیش از پیش قدم بردارد. سیاست جنایی ایران در حمایت و حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع بیشتر به بعد کیفری آن توجه، و سعی خود را بر آن داشته است که با مجازاتهای سرکوبگرانه در برخورد با متعدیان و متجاوزان محیط طبیعی کمترین تسامح و چشم پوشی را داشته باشد؛ در این مقاله موضوعات اخیر با تکیه بر مواد قانونی،مورد بررسی قرار گرفته است.