سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

امیرحسین شکوهی –
حمید شهریاری –

چکیده:

بنگاه های زیادی که با رقابت جهانی مواجه هستند، راه هایی را برای توسعه پاسخ دهی به سیستم های تولیدی و زنجیره ی عرضه جستجو می کنند. یکی از هدف های عمده، کاهش زمان چرخه ی تولید محصول می باشد. زمان چرخه ی تولید به عوامل زیادی مانند محدودیت های ظرفیت، پایایی خدمت دهنده ها و زمان برپایی و زمان های تاخیر به علت صف و نرخ ورود و نرخ خدمت دهی بستگی دارد. سیواکومار و چانگ در سال ۲۰۰۱ یک مطالعه ی شبیه سازی بر روی خط مونتاژ نیمه هادی ها به منظور کاهش زمان چرخه ی تولید انجام دادند. آن ها دریافتند که تغییرپذیری در نرخ های ورود تاثیر عمده ای بر روی این زمان دارد و کاهش عمده در چرخه ی زمانی می تواند با یک نرخ ورود هموار شده تضمین شود. سئوک و همکاران در سال ۲۰۰۳ اثبات کردند چرخه ی زمانی و زمان های انتظار در یک سیستم صف M/G/1 و M/M/s هنگامی که نرخ های ورود هموار شده اند در مقایسه با سیستمی که در آن نرخ های ورودی متغیر هستند کوتاه تر است. هدف در این تحقیق معرفی و ارزیابی یک سیاست در قالب سیستم حمل و نقل یک بنگاه تولیدی منعطف با بهره گیری از تاثیر نگرش هموارسازی نرخ ورود پرداخته می شود به گونه ای که این سیاست توانایی هموارسازی نرخ ورود به ایستگاه های مختلف در سیستم تولیدی را داشته باشد. یک سیستم تولیدی پیچیده با چندین ایستگاه تولید و مونتاژ را مدنظر قرار دهید که این ایستگاه ها توسط دو سیستم حمل و نقل مستقل تحت سرویس قرار می گیرند. ورود به این سیستم برای یک یا چند محصول مستقل و از توزیع پوآسون پیروی می کند. همچنین توزیع زمان خدمت دهی کلیه ی ایستگاه ها و سیستم های حمل و نقل نمایی فرض می شود.