سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرتضی عسگری – دانشجوی کارشناسی مهندسی منابع طبیعی گرایش مرتعداری
زینب حسنی – دکتری آبخیزداری

چکیده:

طرح حاضربه تشریح موانع ومشکلات کمبود ها و نیازهای موجود درایجادبستر مناسب جهت ایجاد گردشگری درمناطق بیابانی کشور می پردازد درابتدا موضوع شناسایی مناطق مناسب جهت گردشگری توضیح داده شده و چگونگی پیدا کردن این مناطق که لازم به همکاری ارگانهای مختلف و همکاری مردم بومی می باشد تشریح می شود و درادامه به بیان ملزومات مورد نیاز جهت اماده کردن این مناطق جهت پذیرش گردشگران که اعم از ایجاد اماکن رفاهی می باشد می پردازد و درآخر طریقه جذب گردشگران را بیان می کند .