سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مجید اسلامی اندارگلی – دانشجو کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
حسین صادقی – عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
علی قنبری – عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
محمود حقانی – عضو هیئت علمی گروه اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

عناصر اصلی قیمت برق را می توان به سه قسمت تقسیم شده است. اینها شامل، قیمت عمده فروشی انرژی، قیمتخدمات شبکه ای و مالیات و سومی تقریبا منعکس کننده قیمت نهایی برق، است. به نظر می رسد که قیمت عمده فروشیبصورت کاملا کارا تعیین می شود، در حالی که قیمت خدمات شبکه ای چندان مورد توجه نظر نبوده اند. با این حال ، رفاه کلمی تواند بطور قابل توجهی دچار اختلال شود ، اگر سرویس های شبکه بصورت ناکارآمد، قیمت گذاری شوند. در این قسمت،سیاست های مختلف قیمت گذاری برای تنظیم شبکه شرکت مد نظر قرار گرفته شده است. ما قیمت شبکه ای را بر اساس چهارروش مختلف برآورد نموده ایم، قیمت گذاری هزینه نهایی ، قیمت گذاری هزینه کاملا توزیع شده ، تعرفه دو بخشی بهینه وقیمت گذاری رمزی. سپس اثرات رفاهی این سیستم حال حاضر قیمت گذاری با یکدیگر مقایسه می شود. به نظر می رسد که بااستفاده ازروش قیمت گذاری هزینه نهایی، بهبود در رفاه حاصل می شود. همچنین قیمت گذاری رمزی نشان می دهد که قیمتحال حاضر از نقطه نظر برنامه ریزان اجتماعی کارآمد نیست.