سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا چنگیزدلیوند – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت
سیدعلی نورحسینی نیاکی –
سیدمصطفی صادقی – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی مشکلات ناشی از سیاست گذاری های دولتی برباغداری استان گیلان صورت گرفت این مطالعه به روش پیمایش توصیفی در اسفندماه ۱۳۸۹ انجام شد جامعه آماری این تحقیق ۲۱ نفر از کارشناسان درگیر در طرح آمارگیری باغداری بودند ۱۷ نفر از کارشناسان به عنوان حجم نمونه آماریمورد مطالعه قرارگرفتندابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای حاوی سوال باز بود از تحلیل چند پاسخی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید نتایج نشان داد که واردات اشتباه و بی رویه برخی از محصولات باغی در صدر مسائل مطرح شده توسط کارشناسان بودند. در کنار این مشکل مسائلی همچون عدم توجه دولت به خرید تضمینی محصولات باغی با قیمتهای واقعی، عدم توزیع به موقع و کافی نهادههای کشاورزی، عدم حمایت دولت درزمینه در اختیار گذاشتن امکانات و تسهیلات کافی به باغداران و عدم توجه دولت به حضور واسطه ها درخرید و فروش محصولات باغی از مهمترین مسائل مطرح شده توسط کارشناسان بودند.