سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهیار صفا – مسئول گروه کاری بخش زایدات- طرح ملی تغییر آب و هوا سازمان حفاظت محیط زیس

چکیده:

اتوجه به تعهدات ایران درقبال کنوانسیونها و پیمانهای بین المللی نظیرکنفرانس جهانی محیط زیست ریودوژانیرو و پروتکل کیوتو، دوم ین گزارش ملی ایران در قالب طرح ملی تغییر آب و هوا توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و ارائه گردید. در این مقاله میزان موجودی انتشار گازهای گلخانه ای در بخش پسماندهای جامد و نیز سناریوهای مختلف انتشار (بر اساس برنامه های دولت و سیاستهای کاهش میزان انتشار این گازها) مورد بررسی قرار گرفته است. مهم ترین منبع تولید وانتشارگازهای گلخانه ای در بخش مواد زائد جامد، اماکن دفن زباله میباشندکه به دلیل شرایط بی هوازی دفن، تولید و انتشارگاز متان اهمیت خاصی را خواهد داشت. میزان کل انتشار گاز متان از پسماندهای جامد در کشور برای سال مبنا (سال ۲۰۰۰ میلادی ) در حدود ۴۳۲ گیگا گرم متان (با توجه به روش IPCC Default Method ) برآورد گردید . در این مطالعه نخست برنامه های در حال اجرا (Business as usual) مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه به سیاست ها و اقدامات بخش های مختلف دولتی ( Official development plan ) روند انتشار گازهای گلخانه ای تشریح م یگردند. در نهایت با توجه به برنامه های علمی و عملی فرآیند کاهش ؛ میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه ای با سایر سناریوهای صدرالذکر بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ میلادی مورد مقایسه و تحلیل قرار می گیرد.