سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین شاهین زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
مهدی مظفری لقا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

در صنعت برق عوامل مختلفی در سیاست های تعمیرات و نگهداری و نوسازی تجهیزات قدرت تاثیرگذار است.حفظ کیفیت و تداوم برقرسانی ، بهبود شاخص های قابلیت اطمینان المان ها و سیستم ، امکانپذیری تهیه المان و همچنینعوامل اقتصادی از جمله این موارد است. میزان هزینه ای که برای بخش های مختلف سیستم می شود با میزان اهمیتمصرف کننده مرتبط با آن بخش ارتباط مستقیم دارد . لذا اتخاذ سیاست بهینه جهت تعمیرات پیشگیرانه شامل تعویض ،تعمیر جزئی یا تعمیر اساسی از دید فاکتورهای اقتصادی نیز بایستی در تصمیم گیری های مهندسین برق در کنار عواملدیگر همچون بهبود شاخص های قابلیت اطمینان مد نظر قرار گیرد.