سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود سیف الهی – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی برق و رباتیک
علی سلیمانی ایوری – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی برق و رباتیک
بهزاد تخم چی – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
علیرضا احمدی فرد – دانشگاه صتعتی شاهرود، دانشکده مهندسی برق و رباتیک

چکیده:

شناسایی شکستگی در چاهنمودارهای تصویری مخازن کربناته، بخاطر مسایلی مانند الگوی بسیار متغیر پدیده شکستگی، کیفیت ضعیف چاهنمودارهای تصویری، نوفه و… کاری بسیار سخت است. استفاده از روشهای آنالیزتصویر هوشمند میتواند برای شناسایی شکستگی در چاهنمودارهای تصویری استفاده شود. سگمنتسازی این تصاویر برای شناسایی شکستگی گامی ضروری و پیچیده است. ما در این مقاله به بررسی بعضی از روشهایسگمنتسازی چاهنمودارهای تصویری پرداخته و روش شبکه عصبی رقابتی را به عنوان یک روش بهینه ارایه کردیم.