سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سوده برزمینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی- گروه مهندسی ک
مهتاب عطاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی- گروه مهندسی ک
یونس وجدان پرست حقیقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

یکی از اهداف مهم توسعه پزشکی از راه دور ، گسترش پیشگیری با استفاده از پزشکی الکترونیکی است که می تواند با ارسال مداوم اطلاعات حیاتی افراد به پزشکان یا سیستم های هوشمند پزشکی مبتنی بر سیستم اطلاعات بیمارستانی ، عملی شود. در این مقاله یک سیستم فراگیر سیار برای جمع آوری ، ارسال و پردازش اطلاعات پزشکی پبشنهاد می شود که در آن از ریز حسگرها برای جمع آوری ، از بازشناسی بسامد رادیویی برای ذخیره و ارسال و از سیستم هوشمند مبتنی بر پایگاه دانش پزشکی برای پردازش اطلاعات استفاده می شود. همچنین سوابق پزشکی برای پردازش اطلاعات استفاده میشود همچنین سوابق پزشکی و هویتی افراد نیز در برچسب بازشناسی بسامد رادیویی که قابل جاسازی در زیر پوست است دخیره می شود. در صورت تشخیص هر حالت غیر معمول در عنلکرد ارگان های بدن سیستم به فرد هشدار داده و جزئیات آن را از طریق تلفن همراه فرد ، اطلاع رسانی می کند . استفاده از سیستم پیشنهادی باعث صرفه جویی در وقت و هزینه و ارتقاء سلامت افراد جامعه می شود.