مقاله سپتوستومی دهلیزی با راهنمایی اکوکاردیوگرافی: گزارش هشت بیمار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۵۸۹ تا ۵۹۴ منتشر شده است.
نام: سپتوستومی دهلیزی با راهنمایی اکوکاردیوگرافی: گزارش هشت بیمار
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیماری مادرزادی قلب
مقاله اکوکاردیوگرافی
مقاله جابه جایی عروق بزرگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طبیب آویسا
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضاییان حجت
جناب آقای / سرکار خانم: معراجی سیدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: بیرجندی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: سپتوستومی دهلیزی با بالن، از موارد اورژانس در کاردیولوژی کودکان به شمار می رود. از آنجا که اغلب بیماران نیازمند این اقدام در حال حاضر با جراحی ترمیمی از زندگی مطلوبی برخوردار خواهند شد، انجام سریع، موثر و ایمن تر آن اهمیت بیش تری می یابد. اگر چه استفاده از پروستاگلاندین E1 و درمان جراحی زودرس، از موارد انجام آن به طور چشمگیری کاسته است، اما همه مراکز حتی در بیمارانی که به انفوزیون پروستاگلاندین پاسخ مطلوب می دهند، آن را کنار نگذاشته اند.
معرفی بیماران: تعداد هشت نوزاد ترم با بیماری مادرزادی قلب که اندیکاسیون سپتوستومی دهلیزی با بالن داشتند و در مرکز قلب شهید رجایی از شهریورماه ۱۳۸۸ تا اسفندماه ۱۳۸۹ بستری شده بودند، شش مورد فقط با راهنمایی اکوکاردیوگرافی و دو مورد با اکوکاردیوگرافی همراه با فلوروسکوپی تحت مداخله قرار گرفتند. موفقیت سپتوستومی سایز ³۵mm و حرکت آزاد لبه های آن تعریف گردید.
یافته ها: جنسیت نوزادان در هفت مورد پسر و در یک مورد دختر بود. متوسط سن آن ها شش روز بود. همه بیماران جابه جایی عروق بزرگ با دیواره بین بطنی سالم یا سوراخ بین بطنی کوچک بودند که نیازمند مداخله ارزیابی شدند. سپتوستومی در همه بیماران موفق بود. هیچ عارضه قلبی عروقی به دنبال نداشت.
نتیجه گیری: سپتوستومی دهلیزی با بالن، یک مداخله اورژانس است که می توان آن را سریع، مطمئن و موثر با راهنمایی اکوکاردیوگرافی در بالین بدون جابه جایی بیمار انجام داد، با مشاهده محل کاتتر احتمال عوارض شدید را کاهش داد و نتیجه را در حین مداخله ارزیابی نمود.