مقاله سینما و تفاوت: بررسی نشانه شناختی فیلم «عروس آتش» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران از صفحه ۱۳۱ تا ۱۵۳ منتشر شده است.
نام: سینما و تفاوت: بررسی نشانه شناختی فیلم «عروس آتش»
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفاوت
مقاله دیگری
مقاله قبیله گرایی
مقاله خردگرایی
مقاله مدرنیسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی طوبی
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله به تحلیل و بررسی فیلم عروس آتش می پردازد. پس از مروری بر ادبیات نظری، روش نشانه شناسی برای تحلیل داده ها انتخاب شده است. روش نشانه شناسی این مقاله در سه سطح توصیفی (رمزگان اجتماعی)، بازنمایی (رمزگان فنی) و ایدئولوژیک (رمزگان ایدئولوژیک) است. فرایند رفت و برگشت و تعامل میان این سطوح سه گانه منجر به نتایج زیر می شود. علیرغم اینکه فیلم دارای بعدی رهایی بخش است و سعی می کند که با سنتی غیر انسانی (عدم رعایت حقوق زنان) مقابله کند، اما تفاوت فرهنگی را نادیده می گیرد و با اتخاذ موضعی مدرنیستی (عام گرایی، خردگرایی، فردگرایی و …) سنت های قبیله را نقد بیرونی می کند و با نشانه های مختلف در سه سطح مذکور، فرهنگ متوسط شهری را در تقابل با فرهنگ قبیله ای قرار می دهد و بدون توجه به ویژگی های فرهنگی – اجتماعی این قبیله قضاوت می کند. قضاوتی که منجر به فهم تفاوت های فرهنگی نمی شود، بلکه به طرد «دیگری» می انجامد.