مقاله سینمای اشراقی، سینمای معناگرا از منظر آرای مرتضی شهید آوینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۳ در مطالعات تطبیقی هنر از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: سینمای اشراقی، سینمای معناگرا از منظر آرای مرتضی شهید آوینی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بررسی تطبیقی
مقاله مرتضی شهید آوینی
مقاله سینمای اشراقی
مقاله سینمای معناگرا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آروین شکوفه
جناب آقای / سرکار خانم: دادور ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیشرفت سرسام آور تکنولوژی و صنعت و کمرنگ شدن معنویت در زندگی بشر در دهه های اخیر، با افزایش توجه به متافیزیک و طلب معنایی برای زندگی همراه بوده که پیامدهای آن بیش از هر جا در سینما نمود یافته است. در کشور ایران توجه به امور معنوی و مقدس با وقوع جنگ تحمیلی شدت بیشتری یافت. در این میان، مرتضی آوینی از کسانی بود که کوشید نوع جدیدی از سینما را ارائه نماید که متناسب با عرصه های معنوی دفاع مقدس باشد. از این رو، بجای پرداختن به شیوه های سنتی روایتگری به روش های جدید که مبتنی بر حکمت و شهود بود، روی آورد و نام سینمای اشراقی را بر آن نهاد. بهتدریج با پررنگ شدن حضور معنویت در آثار سینمایی، گونه های جدیدی با عناوینی مختلف همچون سینمای دینی، سینمای معناگرا، سینمای ماورا و سینمای استعلایی یکی پس از دیگری پا به عرصه سینمای ایران نهادند.
بر این اساس مساله اصلی در پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی بین دو گونه سینمای اشراقی با سینمای معناگراست. بدین منظور، نخست مفهوم سینمای اشراقی با توجه به بحث های نظری از نگاه آوینی بررسی شده است. سپس تعاریف مختلف و دیدگاه های متفاوت برای سینمای معناگرا و گونه های هم خانواده آن ارائه شده و ویژگی های آن با آوردن مصادیقی مورد مطالعه قرار گرفته است. در نهایت این دو گونه سینمایی با یکدیگر مقایسه شده اند. مطالعات انجام شده، مبتنی بر روش تحلیلی- کتابخانه ای، مطالعه اسنادی و تحلیل تطبیقی است.
نتایج به دست آمده بیانگر این بود که تولیدات سینمای معناگرا و تعاریف سینمای اشراقی، علی رغم وجود تفاوت اساسی در نوع رویکردشان نسبت به معنویت، در بعضی موارد محتوایی مانند نگرش مثبت و خیرخواهانه به جهان و همچنین تذکر و یادآوری وجود خدا برای مخاطب، مشابه هستند.