مقاله سینتیک خشک کردن برش های سیب زمینی ترشی (.Helianthus tuberosus L) با روش جابه جایی هوای داغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: سینتیک خشک کردن برش های سیب زمینی ترشی (.Helianthus tuberosus L) با روش جابه جایی هوای داغ
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیب زمینی ترشی
مقاله خشک کردن با جابه جایی هوای داغ
مقاله سینتیک خشک کردن
مقاله ضریب نفوذ موثر رطوبت
مقاله انرژی فعال سازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورفلاح زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نهاردانی منیره
جناب آقای / سرکار خانم: سلامی نیا محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نوریان سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، برش های سیب زمینی ترشی با ضخامت ۳، ۵ و ۷ میلی متر توسط یک خشک کن جابه جایی در مقیاس آزمایشگاهی با هوای داغ در دامنه دمایی ۶۰oC، ۷۰ و ۸۰ خشک شدند. اثر دمای هوا و ضخامت بر روی پارامتر سینتیکی در حین خشک کردن و اثر دما و زمان خشک کردن و بر روی راندمان استخراج اینولین، بررسی شد. ضریب نفوذ موثر رطوبت بین ۵٫۱۳×۱۰ M2/Sتا ۱٫۲×۱۰ متغیر بود که با افزایش دما افزایش و با افزایش ضخامت، کاهش پیدا کرد. رابطه آرنیوس با مقادیر انرژی فعال سازی برای ضخامت ۳، ۵ و ۷ میلی متر به ترتیب ۳۱٫۹۳, ۲۸٫۲۸, ۲۳٫۳۷ kj/mol اثر دما را بر روی نفوذ رطوبت بیان می کند. برای مدل سازی سینیتیک خشک کردن از ده مدل مختلف استفاده گردید. این مدل ها بر اساس ضریب تبیین، میانگین نسبی درصد انحراف (EMD)، مجذور میانگین مربعات خطا (RMSE) و مربع کای (c2) مقایسه شدند. مدل هندرسون و پابیس اصلاح شده، بهترین برازش را برای داده های خشک کردن سیب زمینی ترشی نشان داد. با افزایش دمای خشک کردن، اختلاف معنی داری بر روی راندمان استخراج اینولین مشاهده نگردید و با کاهش زمان خشک کردن درصد اینولین، افزایش از خود نشان داد.