مقاله سیمای امام علی (ع) در اشعار خاقانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش زبان و ادبیات فارسی از صفحه ۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: سیمای امام علی (ع) در اشعار خاقانی
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امام علی (ع)
مقاله اشعار خاقانی
مقاله القاب و کنیه ها
مقاله اهل بیت (ع)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی افشار هوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خاقانی شروانی سخنور اندیشمند و نکته پرداز و آشنا به علوم و معارف اسلامی و شافعی مذهب است. خاقانی در مجموعه آثار خود از چهار یار پیغمبر (ص) با احترام یاد کرده و رافضیان و اسماعیلیه را نکوهش کرده است، اما از امیرالمومنین علی (ع) و خاندان رسالت با احترامی که حاکی از خلوص اعتقاد و ارادت نسبت به ایشان است نام می برد.
در این مقاله تلاش شده سیمای امیرمومنان علی (ع) دراشعار خاقانی بررسی گردد. نخست با بهره گیری از منابع تاریخ اسلام، نگاهی به شخصیت، سجایای اخلاقی، صفات، مجاهدت ها و زندگی آن حضرت خواهیم داشت و سپس نمونه اشعاری را که خاقانی در این باره سروده است، ذکر و تحلیل می کنیم. همچنین سیمای اهل بیت (ع) و بیان حقانیت و برتری ایشان نسبت به دیگران از زبان سخنور شروان همراه با شواهد شعری بررسی و تحلیل می گردد.
روش تحقیق در این جستار به شیوه کتابخانه ای و بر اساس فن توصیف و تحلیل محتواست.