مقاله سیمای آیدا در شعر شاملو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات نقد ادبی (پژوهش ادبی) از صفحه ۱۳ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: سیمای آیدا در شعر شاملو
این مقاله دارای ۴۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آیدا
مقاله شاملو
مقاله معشوق
مقاله شعر معاصر
مقاله تعالی روح
مقاله مخاطب آگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رومیانی بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: گذشتی محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در هر شعر و متن عاشقانه پارسی، می توان الگوی مشخصی برای معرفی معشوق شاعر ارائه داد. این خصوصیت در انحصار اشعار یک دوره یا یک مکتب فکری ادبی خاص نیست؛ بلکه ازکهن ترین اشعار پارسی تا نوترین آن ها که با نام شعر معاصر شناخته شده تر است، این ویژگی دیده می شود. در شعر احمد شاملو، «آیدا»؛ قدرتمندترین و اصلی ترین مصداق معشوق را به خود اختصاص داده است. آیدا که همسر شاملو است، برخلاف معشوق های شعر تغزلی پارسی که عمدتا به خاطر برتری خصوصیات جسمانی در شعر مطرح شده اند؛ معمولا به خاطر خصوصیات برجسته اخلاقی؛ به ویژه تعالی روح در شعر شاملو به عنوان معشوق ذکر گردیده است. گویی شاملو، مرادش از آیدا، هر مخاطب آگاه و فرهیخته ای است که ذات شعر را می شناسد و برای شعر و شعور ارزش قائل است و همچنین هر انسان متعهدی است که در راه آزادی اندیشه مبارزه می کند. از همین رو است که آیدا، همچنان که معشوق شعر عاشقانه شاملو است، با اشعار اجتماعی او نیز در ارتباط است.