مقاله سیستم اتوماتیک جانمایی و طراحی سیستم راهنما در قالب های مرحله ای با استفاده از قوانین فازی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۳ در مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس) از صفحه ۹ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: سیستم اتوماتیک جانمایی و طراحی سیستم راهنما در قالب های مرحله ای با استفاده از قوانین فازی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قالب های مرحله ای
مقاله جانمایی
مقاله سیستم موقعیت دهی
مقاله طراحی به کمک کامپیوتر
مقاله تئوری فازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جولایی مقدم محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فارسی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی یزدی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: انوشه محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه استفاده از قطعات ورقی در صنعت بسیار گسترده است. روش های مختلفی برای تولید این قطعات وجود دارد. در تولید انبوه استفاده از قالب های مرحله ای رایج است. طراحی این قالب ها بسیار پیچیده و زمانبر است، سیستم های طراحی به کمک کامپیوتر در این زمینه سبب کاهش هزینه و زمان تولید است. در این تحقیق دو بخش مهم جانمایی قطعه و سیستم راهنما مورد بررسی قرار گرفته است. با بکارگیری تئوری فازی و تعریف سه قانون برای ایجاد ارتباط بین این دو مرحله، نهایتا بهترین حالت جانمایی و سیستم راهنما قطعه بدست می آید. سه قانون درصد دورریز، نوع پایلوت و فاصله پایلوت ها، بر اساس مشاوره با خبرگان و صنعتگران حاصل شده است. علاوه بر میزان دورریز، دقت موقعیت دهی نیز در تعیین طرح نهایی جانمایی موثر است. در این سیستم، جهت تعریف یک رابطه کمی برای تعیین دقت موقعیت دهی، ضرایبی برای فاصله مراکز پایلوت ها در دو جهت تغذیه و عمود بر آن معرفی می شود. با ارائه الگوریتم جبری، محل مناسب و دقیق پایلوت های نیمه مستقیم و غیرمستقیم به دست می آید. این امر کاهش زمان پاسخگویی سیستم را در پی دارد. در انتها برای نمایش قابلیت های سیستم، نتایج این سیستم برای دو نمونه صنعتی و یک نمونه بکاررفته در تحقیقات قبلی مورد بررسی قرار گرفته است.