مقاله سیر تحول مفهوم فرم در آراء متفکران ایرانی و غربی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در نقش مایه از صفحه ۲۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: سیر تحول مفهوم فرم در آراء متفکران ایرانی و غربی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرم
مقاله صورت
مقاله شکل
مقاله ماده
مقاله ایده
مقاله مفهوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدوسی فر سیدهادی
جناب آقای / سرکار خانم: حبیب فرح
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازی مهتیام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قائل بودن به دو ساحت وجودی کالبدی و غیرکالبدی برای انسان و پدیده ها از قدیمی ترین دوران و در محافل فکری مختلف مطرح بوده است و در حوزه هنرها نیز گسترش یافته است. هنر را می توان تجلی کالبدی دادن به پیامی دانست که هنرمند قصد بیان آن را دارد و فرم کنار عوامل دیگری چون ماده و تکنیک از مهمترین وجوه ساحت کالبدی در هنرها در مقابل ساحت غیرمادی که در بر گیرنده عواملی همچون ایده و مفهوم می باشد قرار می گیرد.
فرم اصطلاحی است که در حوزه های متفاوت علوم و دانش بشری، جلوه خاص و کاربرد ویژه خود را دارد و از لحاظ لغوی، گستره معنایی وسیعی را در زبان های مختلف در بر می گیرد و از مباحث و مقوله های بسیار مهم در حوزه هنرها می باشد که نحوه تفکر و نگرش به آن، تاثیرات غیرقابل انکاری در نحوه شکل گیری هنر در دوره های مختلف داشته است. در این راستا شناخت مفهوم و نحوه نگرش بدان می تواند به عنوان عاملی راهگشا در ادراک بهتر هنر و تاریخ هنر در رشته های مختلف هنری مطرح باشد و راهگشای پژوهشی عمیق تر در حوزه های مختلف هنری از لحاظ ویژگی های کالبدی گردد.
روش پژوهش تحلیل محتوا بوده و ابزار و روش های گردآوری اطلاعات پژوهش از نوع اسنادی است که از اسناد کتابخانه ای، تهیه فیش و جداول استفاده گردیده است. تحلیل اطلاعات بر اساس استدلال قیاسی و استدلال استقرائی (استنتاجی) می باشد.