مقاله سیری در آیه شفا، تاملی در مقابله مفاهیم ظلم با ایمان و شفا با خسران در قرآن کریم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۷۵ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: سیری در آیه شفا، تاملی در مقابله مفاهیم ظلم با ایمان و شفا با خسران در قرآن کریم
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرآن
مقاله ایمان
مقاله شفا
مقاله ظلم و خسران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لسانی فشارکی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی زنجانی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آیه ۸۲ سوره مبارکه اسراء که از آن می توان به آیه شفا یاد کرد و مستند اصلی بسیاری از مباحث میان رشته ای قرآن پژوهی و طب به حساب می آید – به رغم شهرتی که دارد – معنا و مفهوم بایسته خود را در میان ما، بازنیافته است و پیوند مفردات آن با یکدیگر، مورد تحقیق و پژوهش جدی قرار نگرفته اند. این نوشتار در پی آن بود که از طریق بازکاوی معنا و مفهوم دقیق اجزای این آیه و ارتباط مفردات آن با یکدیگر، کم و کیف نگاه به این آیه کریمه و بیان آن، و نحوه ارجاع و استناد به آن را متحول سازد.
روش بررسی: این تحقیق با تجزیه معنایی مفردات آیه و ترکیب مفهومی آن ها، بر اساس ریشه لغوی و با بهره گیری از قرینه «مقابله» و تدبر در سیاق آیه، ظرایف و لطایف آیه شفا را از نو مورد توصیف و تحلیل قرار داده و از این رهگذر، به برخی از بایسته ها در رابطه با مباحث میان رشته ای قرآن پژوهی و طب دست می یابد.
یافته ها: در این آیه، کلمه شفا در برابر زیان و خسران است و به معنای غنا، سود و رشد می باشد و آرامش، گشایش، تسکین، ایمنی و امنیت از آثار و پیامدهای آن به شمار می رود و تنها به سبب ایمان، از آسمان قرآن بر زمین تشنه مومنان به بارش درمی آید و هر گونه درد و بیماری را که از جنس زیان، خسارت، تنگی، فشار، ناامنی و ناآرامی باشد، درمان کرده و تسکین می بخشد. نیز، ایمان به قرآن در برابر ظلم به آن است که بر پایه ریشه لغوی آن، به معنای ایمنی طلبی، پناه جویی و دردمندی در حضور قرآن بوده، تنها شرط بهره مندی از شفای قرآن می باشد و ظلم به قرآن عبارت است از استغناورزی، اعراض و بی توجهی به قرآن و روآوری به غیر آن و طلب شفا و درمان در بیرون از آن، که حاصلی جز زیان و خسران به دنبال ندارد.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های تحقیق، نقش و جایگاه و اهمیت مقوله «ایمان به قرآن» و دوری از «ظلم» در حق آن، بیش از پیش آشکار می شود و ضرورت تامل و تدبر جدی در ماهیت و ابعاد مختلف این دو مقوله که تنها شرط بهره مندی از شفا و درمان قرآن به شمار می روند روشن می گردد.