مقاله سیاست های پولی و مالی و کارایی بازار سهام: شواهد تجربی در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) از صفحه ۶۳ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: سیاست های پولی و مالی و کارایی بازار سهام: شواهد تجربی در ایران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیاست مالی
مقاله سیاست پولی
مقاله کارایی بازار سهام
مقاله رهیافت آزمون کرانه ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازی کیومرث
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این تحقیق بررسی تجربی رابطه بین سیاست های پولی و مالی و بازدهی سهام در ایران با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی۱۳۷۸Q1-1387Q4  می باشد. نتایج بیانگر این است که به دلیل تاثیر با وقفه مخارج دولت و مالیات ها بر بازدهی جاری سهام، فرضیه کارایی بازار سهام ایران نسبت به سیاست های مالی پذیرفته نمی شود. این بدین مفهوم است که فعالان بازار سهام توجهی بر اطلاعات موجود در زمینه سیاست های مالی ندارند، حال آن که این اطلاعات می توانند در تعیین بازدهی سهام نقش معنی داری داشته باشند. همچنین، با توجه به نتایج مدل برآورد شده مقادیر جاری عرضه پول اثر منفی معنی داری بر بازدهی جاری سهام دارد ولی وقفه های این متغیر تاثیری بر بازدهی جاری سهام ندارند. بنابراین، می توان گفت که فرضیه کارایی بازار سهام نسبت به سیاست های پولی پذیرفته می شود. نتایج موید این است که بر خلاف سیاست های مالی فعالان بازار سهام به سیاست های پولی به عنوان یکی از عوامل موثر بر بازدهی سهام می نگرند و تغییرات این سیاست ها را در محاسبات خود لحاظ می کنند.