مقاله سیاست های حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی از صفحه ۵۹ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: سیاست های حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حقوق رقابت
مقاله قراردادهای مجوز بهره برداری
مقاله استیفا
مقاله واردات موازی
مقاله مجوزهای اجباری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقری محمود
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی سیمین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حقوق رقابت ضد انحصار و حقوق مالکیت فکری، حق انحصاری ویژه ای برای صاحبان اموال فکری است. در این مقاله به روشهای تعامل این دو حق به ظاهر متناقض پرداخته می شود. از روش های تعامل بین این دو می توان استیفا، واردات موازی، مجوزهای اجباری و مجوزهای بهره برداری منطبق با حقوق رقابت را نام برد.