مقاله سیاست شهری و دیپلماسی شهری (از نظریه تا تجربه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در جامعه شناسی تاریخی از صفحه ۱۱۷ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: سیاست شهری و دیپلماسی شهری (از نظریه تا تجربه)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیاست شهری
مقاله سیاست بیناشهری بین المللی
مقاله سیاست دیپلماسی شهری
مقاله دیپلماسی شهری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتی حسینی سیدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه، استفاده از قابلیت کلان شهرها برای توسعه «سیاست بینا شهری بین المللی» به جایگزینی سیاست بینا دولت ملت، در قالب «سیاست دیپلماسی شهری» مورد توجه قرار گرفته است. سیاست دیپلماسی شهری بیشتر متوجه صورت بندی ایده ها و راهکارهایی است که به وسیله آن، کلان شهرهای جهان می توانند با هدف نشان دادن توانایی ها و علاقه مندی هایشان برای حل برخی مسائل و چالش های «سیاست شهری»، «ارتباطات فرهنگی و تعهدات سیاسی» را با دیگر بازیگران عرصه سیاست بین المللی اعم از مجامع و سازمان های بین المللی و کلان شهرها و شهرهای جهانی مختلف بر عهده گیرند. ایده اصلی سیاست دیپلماسی شهری این است که با توجه به پتانسیل شهروندی مبنای برخی از مدیریت های شهری پیشرفته و دموکراتیک و نیز برخی مقتضیات سازمانی این مدیریت ها، به نظر می رسد امروزه «دیپلماسی شهری» بهتر از «دیپلماسی دولت ملت» قادر به ایفای نقش در فرایند جهانی شدن سیاسی و فرهنگی خواهد بود. در این مقاله با این مفروض، سیاست دیپلماسی شهری از جهات گوناگون بررسی شده است.