مقاله سیاست خارجی روسیه در خاورمیانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهشنامه روابط بین الملل (علوم سیاسی و روابط بین الملل) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: سیاست خارجی روسیه در خاورمیانه
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیاست خارجی
مقاله انقلاب های عربی
مقاله روسیه
مقاله منطقه خاورمیانه
مقاله موازنه قوای نرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وقوع انقلاب ها در شمال آفریقا و تسری آن به خاورمیانه سبب شد تا بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای، رویکردهای متفاوتی را در منطقهخاورمیانه اتخاذ نمایند. روسیه، به عنوان یکی از بازیگران فرا منطقه ای حاضر در منطقه خاورمیانه که تاریخچه حضور آن به دوره تزارها بازمی گردد در جریان این خیزش ها، رویکرد خود را نسبت به این منطقه تغییر داده و در هر یک از کشورهای قیام کرده با توجه به منافع و ابزار خود، سیاستی متفاوت را اتخاذ نموده است. خاورمیانه و موضوعات مختلف معطوف به آن، یکی از مسائلی است که مسکو، به ویژه در دوره دوم ریاست جمهوری پوتین، توجه زیادی به آن داشته است.
تردد بالای دیپلماتیک میان مقامات خاورمیانه ای به مسکو و بالعکس، به خوبی بیانگر بروز نوعی تحرک و پویایی در سیاست خاورمیانه ای روسیه و متفاوت از دهه های گذشته می باشد. چنین به نظر می رسد که در پی تحولات پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، و به ویژه اقدامات نظامی آمریکا در افغانستان و عراق که منجر به تکثیر بنیادگرایی دینی و احساسات ضدآمریکایی در خاورمیانه گردید، روسیه از یک وضعیت و اقبال عمومی بیشتری نزد دولت ها و افکار عمومی جوامع منطقه یاد شده برخوردار شده است، وضعیتی که این کشور؛ خود نیز به استقبال و بهره برداری از آن فکر می کند.
یافته های مقاله حاکی از آن است که خیزش های مردمی در منطقه خاورمیانه با عنوان «انقلاب های عربی» موجب گردید تا روسیه ابتدا سیاست همراهی با این انقلاب ها را در قالب همکاری با غرب در پیش گیرد اما در ادامه به دلیل نگرانی از افزایش حضور آمریکا در منطقه و تسری این جریان به منطقه اوراسیا، سیاست تقابل با جریان های انقلابی و حمایت از دولت های حاکم را در قالب تقابل با غرب دنبال نماید. مقاله حاضر، رویکرد روسیه را نسبت به خیزش های مردمی و وقوع انقلاب ها در منطقه خاورمیانه تبیین خواهد نمود.