مقاله سیاست اداری سفیانیان در مصر (۴۰-۶۴ ه.ق) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مسکویه از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: سیاست اداری سفیانیان در مصر (۴۰-۶۴ ه.ق)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سفیانیان
مقاله دیوان های مصر
مقاله نظام اداری مصر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودآبادی سیداصغر
جناب آقای / سرکار خانم: آزادی فیروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوشتار حاضر در پی ارائه تحلیلی از دستگاه اداری سفیانیان در مصر است. این که پس از تشکیل دولت سفیانیان، چه ضرورت هایی برای تغییر نظام اداری در مصر وجود داشت و این حکومت چه تحولی در دستگاه اداری آنجا به وجود آورد، از پرسش های اصلی مربوط به آن عصر محسوب می گردد. اساس این مقاله بر این فرضیه استوار است که حکومت سفیانیان، در نظام اداری مصر، به منظور رسیدن به اهدافش، تغییرهایی به وجود آورد که اساس ایجاد تغییرات پایدار عصر مروانیان گردید. با بررسی منابع اصلی تاریخ مصر در صدراسلام و تطبیق آن ها با پژوهش هایی که بر بنیاد پاپیروس های یافته شده قرار گرفته اند، با شیوه تاریخ پژوهی (توصیفی – تحلیلی) می توان به ترسیم نظام اداری دولت اول اموی در مصر نزدیک شد. مقایسه تغییرات نظام اداری آنان با دوران پیش از آن، یعنی خلفای راشدین، و پیگیری این فرایند در دوره بعدی عصر مروانیان، می تواند نوشتار حاضر را به کسب پاسخی علمی تر به پرسش های پژوهش رهنمون گردد. پیدایش دیوان های جدید، مانند برید، برای مراقبت از والیان و کارگزاران حکومتی، طراز، برای هماهنگ کردن پوشش درباریان و نوشته های حکومتی، انشاء، برای هماهنگی بیشتر بین خلیفه و کارگزاران حکومتی در ولایات، و تغییراتی که در دیوان جند و خراج به وجود آمد، نظام اداری نوی را در دوران سفیانیان نمایان ساخت که پایه ای برای تکامل آن در دوره بعد شد.