مقاله سیاستهای مهاجرتی و تاثیر آن بر روابط خارجی اتحادیه اروپا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهشنامه روابط بین الملل (علوم سیاسی و روابط بین الملل) از صفحه ۹ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: سیاستهای مهاجرتی و تاثیر آن بر روابط خارجی اتحادیه اروپا
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیاستهای مهاجرتی
مقاله روابط خارجی
مقاله سیاست همسایگی
مقاله رویکرد گزینشی به مهاجرت
مقاله مهاجران ماهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی منصور
جناب آقای / سرکار خانم: ادیب سرشکی میلاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع مهاجرت در اتحادیه اروپا در سال های اخیر توجهات بسیاری را به خود معطوف داشته است به طوری که از یک مساله درونی در کشورهای اتحادیه به یک مساله خارجی مبدل گشته و در حال حاضر جزء الویت های سیاست خارجی اتحادیه نیز محسوب می گردد.برخی از مقامات اروپایی معتقدند که در بعضی از حوزه ها بهتر است مشارکتشان در قالب واحدی به نام اتحادیه اروپا صورت پذیرد چرا که همکاری مشترک در حوزه مبارزه با مهاجرت های غیر قانونی و پناهجویان می تواند موثرتر باشد. سیاست همسایگی و انعقاد موافقت نامه های پذیرش مجدد با دول ثالث از جمله این ابزار سیاسی بوده که اتحادیه برای حل معضل مهاجران غیر قانونی از ممالک مبدا و جلوگیری از ورود آنان به درون اتحادیه به کار برده است که هم جنبه تشویقی و هم تنبیهی را در خود دارد. در حالی کهبرخی دیگر از مقامات اروپایی معتقدند کهوضع قوانین مهاجرتی و پذیرش مهاجران هنوز در اختیار دولتهای ملی است و کشورهای عضو هنوز به سیاست مشترک مهاجرتی دست نیافته اند. این مقاله درصدد بررسی و ارزیابی دیدگاه های مذکور بوده و در جستجویاین است که در هزاره جدید چه تغییر و تحولی در سیاست های مهاجرتی اتحادیه اروپا رخ داده است؟