سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا نجفی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه رازی کرمانشاه
سعید محبی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه مرکز هرسین

چکیده:

استفاده ترکیبی از امواج ماوراء صوت، اشعه ماوراء بنفش و فوتوکاتالیست های نیمه هادی ( معمولا یک پودر نیمه هادی مانند TiO2 یا ZnO ) به منظور ارتقاء یک واکنش شیمیایی ضمن تشکیل رادیکالهای آزاد در سیستمهای آبی را فرآیند سونوفوتوکاتالیست گویند. محققان در بسیاری از تحقیقات خود برای تجزیه آلاینده ها از فرآیند سونوفوتوکاتالیست استفاده می کنند. در واقع این فرآیند تصفیه، فرصتی عالی را برای کاهش زمان واکنش های شیمیایی که منجر به تجزیه می شود، ایجاد می کند. امواج ماوراء صوت به وسیله یک ژنراتور که امواجی با فرکانس بیشتر از kHz16 تولید می کند تولید می شوند. این امواج تولید حباب های کاویتاسیون کرده که این حباب ها رشد نموده و سپس با انفجار خود باعث تجزیه آلاینده ها می شود. با توجه به مزایای آن، فرآیند سونوفوتوکاتالیست از جنبه های مهندسی و کاربردهای تجاری در آینده حائز اهمیت است. لذا مقاله حاضر یک بررسی موشکافانه به همراه جزییات ، در مورد این فرآیند ارائه داده است