سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پگاه دالوند – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی و علم مواد
محمدرضا محمدی – استادیار – دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده و علم مواد

چکیده:

نانو ساختارهای سولفید تک کادمیم تک بعدی با روش سولوترمال با استفاده از آغازهای گرهای گوگرد و کلرید کادمیم و دو حلال اتلین دیامین و اتانول امین در دمای ۲۰۰ درجه سانتیگراد سنتز شدند. اثر حلال بر ساختار ،مورفولوژی و خواص محصولات سنتز شده به کمک آنالیزهای پراش اشعه ایکس (XRD) ، میکروسکوپ الکترونی روبشی (FESEM) ، طیف سنجی مادون قرمز(FTIR) و طیف سنجی مرئی- فرابنفش (Uv-vis) مورد مطالعه قرار گرفت. سولفید کادمیم سنتز با حلال اتیلن دیامین به فرم نانوسیمهائی با طول متوسط ۲ میکرومتر، قطر متوسط ۶۶ نانو متر و ساختار هکزاگونال بود. در حالی که سولفید کادمیم سنتز شده با حلال اتانول امین به فرم نانو میله هایی کوتاه با طول متوسط ۸۵۰ نانو متر، قطر متوسط ۶۰ نانو متر و ساختار اورترمبیک بود. لبه جذب طیف مریی- فرابنفش نانو ساختار های سولفید کادمیم تک بعدی سنتز شده نسبت با بالک سولفید کادمیم به طول موج های کوتاهتر منتقل بود.